Şərh
 • Meisam Vahid Tammar
  image/svg+xml Basmala in Naskh script. Created by baba66, http://de.wikipedia.org, 2006-03-22 License: cc-by-sa/2.0/de and GFDL
  Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.
 • 94:1

  أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
  'Ala‍‍m Na‍šraḥ Laka ṣa‍‍d‍‍rak‍‍a
  Məgər Biz sənin sinəni (köksünü) genişləndirmədikmi? (Sənə bolluca səbr və hövsələ vermədikmi ki, böyük bir tutumla Xaliqə yetişmək və insanlarla rabitə qurmaq məqamını özündə yerləşdirəsən, elmlər, hikmət və din hökmlərinin mədəni olasan, ilahi mənbədən vəhy almaq və bəşər cəmiyyətinə onu yetirmək istedadına malik olasan və insanlara rəhbərlik və ümmətə atalıq edəsən.)
 • 94:2

  وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ
  ‌Wa Waḍa`nā `A‍‍n‍‍ka Wizrak‍‍a
  Və (nübuvvət) yükünün ağırlığını səndən götürmədikmi? (Onu sənin üçün yüngül etmədikmi?)
 • 94:3

  الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ
  Al-La‍ḏ‍ī 'A‍‍n‍‍qaḍa ẓahrak‍‍a
  Elə bir yük ki, onun ağırlığı sənin belini bükmüşdü.
 • 94:4

  وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
  ‌Wa Rafa`nā Laka ḏikrak‍‍a
  Və adını sənin (əzəmətin) üçün ucaltdıq (ki, bütün kainatda uca məqamlarda zikr olunsun, Allahın adı ilə birgə çəkilsin, tovhid və peyğəmbərliyə birlikdə şəhadət verilsin. Allah, mələklər və insanlar səni mədh etsinlər, şöhrətin tədriclə yer kürəsini əhatə etsin və axirətdə Məhmud – bəyənilən olasan).
 • 94:5

  فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
  Fa'i‍‍nn‍‍a Ma`a A‍‍l-`Us‍‍r‍‍i Yusrā‍‍an
  (Bil ki,) şübhəsiz, hər bir çətinliklə yanaşı bir asanlıq var.
 • 94:6

  إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
  'I‍‍nn‍‍a Ma`a A‍‍l-`Us‍‍r‍‍i Yusrā‍‍an
  Bəli, hər bir çətinlikdən sonra bir asanlıq vardır!
 • 94:7

  فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ
  Fa'i‍ḏā Fara‍ġta Fā‍‍n‍‍ṣa‍‍b
  (Ya Peyğəmbər) Elə ki (risaləti təbliğ etməkdən) azad oldun, (Allahın ibadətində) çalış!
 • 94:8

  وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب
  ‌Wa 'Ilá Rabbika Fār‍ġa‍‍b
  Və öz Rəbbinə rəğbət göstər!

Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Тот, кто читает эту суру, будет вознаграждён так же, как и тот, кто, встретив Мухаммада в момент душевных терзаний, помог изгнать тоску из его сердца» (Ат-Табарси, «Маджма аль-байан», т. 10, с. 507).

Согласно преданиям от семьи Пророка, да благословит Аллах его и его род, эта и предыдущая суры рассматриваются как единое целое и произносятся во время молитвы вместе, как одна сура.

Ayə əlfəcinlərə əlavə edildi
Ayə əlfəcinlərdən silindi