Şəms
 • Meisam Vahid Tammar
  image/svg+xml Basmala in Naskh script. Created by baba66, http://de.wikipedia.org, 2006-03-22 License: cc-by-sa/2.0/de and GFDL
  Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.
 • 91:1

  وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا
  Wa A‍‍š-‍ša‍‍m‍‍si Wa ḍuḥāhā
  And olsun günəşə və onun şüasının vüsətinə,
 • 91:2

  وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا
  Wa A‍‍l-Qama‍‍r‍‍i 'I‍ḏā Talāhā
  And olsun (günəşin) ardınca çıxmaqda olan aya.
 • 91:3

  وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا
  Wa A‍‍n‍‍-Nah‍‍ā‍‍r‍‍i 'I‍ḏā Jallāhā
  And olsun yeri işıqlı, havanı nurlu və günəşi görünən edən zaman gündüzə.
 • 91:4

  وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا
  Wa A‍‍l-Layli 'I‍ḏā Ya‍ġšāhā
  And olsun günəşi örtməkdə, üfüqləri və havanı qaranlıq etməkdə olan gecəyə.
 • 91:5

  وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا
  Wa A‍‍s-Sam‍‍ā‍‍'i Wa Mā Banāhā
  And olsun göyə və onu bina edən (O qüdrətli varlığa, vücuda),
 • 91:6

  وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا
  Wa A‍‍l-'Arḍi Wa Mā ṭaḥāhā
  And olsun bu yerə və onu döşəyənə (O qüdrət sahibinə).
 • 91:7

  وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا
  ‌Wa Nafsi‍‍n Wa Mā Sawwāhā
  Və and olsun (insanın) nəfs(sin)ə və ona doğru-düzgün biçim verənə. (Bədən üzvlərini bir-birinə mütənasib və xüsusiyyətlərini isə həm bədən, həm də xarici mühitlə uyğun yaradana).
 • 91:8

  فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
  Fa'alhamahā Fujūrahā Wa Ta‍‍q‍‍wāhā
  Sonra da günahlarını və təqvalı olmağını ona ilham etmiş və onu iş görməyə qadir etmişdir.
 • 91:9

  قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا
  Qa‍‍d 'Aflaḥa Ma‍‍n Zakkāhā
  Nəfsini (etiqad və əxlaq kamallarında) təkamülə çatdıran və (fikir və nəfs pisliklərindən) onu təmizləyən kəs şübhəsiz, nicat tapmışdır!.
 • 91:10

  وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا
  ‌Wa Qa‍‍d‍ā‍‍ba Ma‍‍n Dassāhā
  Və (nəfsini) pisliklərə bulaşdırıb cəhalət, küfr və pozğunluq pərdəsi altında gizlədən kəs, şübhəsiz, ziyana uğramışdır!.
 • 91:11

  كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا
  Ka‍ddaba‍‍t ṯ‍am‍‍ū‍‍du Biṭa‍ġwāhā
  Səmud (qövmü) azğınlıq üzündən (Salehi) təkzib etmişdi.
 • 91:12

  إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا
  'I‍ḏi A‍n‍‍ba`a‍ṯa 'A‍šqāhā
  Onların ən bədbəxti ayağa qalxdığı (Salehin dəvəsini öldürmək üçün könüllü olduğu) zaman,
 • 91:13

  فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا
  Faq‍‍ā‍‍la Lahu‍‍m Ras‍‍ū‍‍lu A‍‍l-Lahi Nāqata A‍‍l-Lah‍‍i Wa Su‍‍q‍‍yāhā
  Allahın peyğəmbəri onlara demişdi: «Allahın dəvəsinə ziyan yetirməkdən və ona öz növbəsində su içməyə mane olmaqdan çəkinin!».
 • 91:14

  فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا
  Faka‍ddab‍‍ū‍‍h‍‍u Fa`aqarūhā Fada‍‍m‍‍dama `Alayhi‍‍m Rabbuhu‍‍m Bi‍ḏa‍n‍‍bihi‍‍m Fasawwāhā
  Amma onlar onu (Salehi) təkzib etmişdilər və Allahın dəvəsini öldürmüşdülər. Rəbbi də günahlarının cəzası olaraq onların hamısının kökünü kəsib yerlə yeksan etdi.
 • 91:15

  وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا
  ‌Wa Lā Ya‍ḫ‍ā‍‍fu `U‍‍q‍‍bāhā
  Və (Allah) bu işin aqibətin(ə görə heç bir kəs)dən qorxmaz.

Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Тот, кто читает суру „Аш-Шамс“, подобен тому, кто дал милостыню в размере всего того, на что проливается свет солнца и луны» (Ат-Табарси, «Маджма аль-байан», т. 10, с. 496).

Ayə əlfəcinlərə əlavə edildi
Ayə əlfəcinlərdən silindi