Əla
 • Meisam Vahid Tammar
  image/svg+xml Basmala in Naskh script. Created by baba66, http://de.wikipedia.org, 2006-03-22 License: cc-by-sa/2.0/de and GFDL
  Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.
 • 87:1

  سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
  Sabbiḥi A‍‍sma Rabbika A‍‍l-'A`lá
  Ən üstün və uca olan Rəbbinin adını pak və müqəddəs tut! (Dillə Onun paklığına sitayiş et, qəlblə Onu hər bir eyb və nöqsandan pak bil, və Ona məxsus adları Ondan başqasına aid etmə, o adları təhrif etmə və nalayiq yozumlar etmə.)
 • 87:2

  الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ
  Al-La‍ḏī ḫalaqa Fasawwá
  O kəs ki, (hər bir varlığı) xəlq etdi və (onun tərkib hissələrini yaradılışındakı əsl məqsədə uyğun olaraq) qaydaya saldı (nizamladı).
 • 87:3

  وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ
  Wa A‍‍l-La‍ḏī Qaddara Fahadá
  Və o kəs ki, (hər bir məxluq üçün kəmiyyət və keyfiyyət baxımından) bir əndazə (ölçü) qoydu, beləliklə də (onları öz kamilliklərinə doğru) yönəltdi.
 • 87:4

  وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ
  Wa A‍‍l-La‍ḏ‍ī 'A‍ḫraja A‍‍l-Mar`á
  O kəs ki, (yerin köksündən) otlaq çıxartdı.
 • 87:5

  فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ
  Faja`alah‍‍u ġu‍ṯ‍ā‍‍'an 'Aḥwá
  (Al-əlvan rənglərə boyandıqdan) sonra onu qara rəngli quru çör-çöpə döndərdi.
 • 87:6

  سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ
  Sanu‍‍q‍‍r‍‍i'uka Falā Ta‍‍n‍‍sá
  (Ya Peyğəmbər!) Tezliklə sənə (bütün Quranı – əzəli elmdə və Lövhi-Məhfuzda olan əsl tənzimi ilə) oxudarıq, belə ki, əsla unutmazsan.
 • 87:7

  إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ  ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ
  'Illā Mā š‍ā‍‍'a A‍‍l-Lah‍‍u 'I‍‍nn‍‍ah‍‍u Ya`lamu A‍‍l-Jahra Wa Mā Ya‍ḫfá
  Allahın istədiyindən başqa (ki, əsla istəməz də, lakin Onun qüdrəti daim məhfuzdur), həqiqətən, O, aşkar olanı da, gizli olanı da bilir.
 • 87:8

  وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ
  ‌Wa Nuyassiruka Lilyusrá
  Və səni (dəvətdə və hidayətdə olan) ən asan yol üçün hazır və müyəssər edərik.
 • 87:9

  فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ
  Fa‍ḏakkir 'I‍‍n Nafa`ati A‍‍ḏ-‍ḏikrá
  Əgər öyüd - nəsihət fayda verəcəksə (onlara) öyüd-nəsihət ver,
 • 87:10

  سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ
  Saya‍ddakkaru Ma‍‍n Ya‍ḫšá
  (Allahdan) qorxmaq qabiliyyətinə malik olan şəxs tezliklə öyüd-nəsihət alacaqdır.
 • 87:11

  وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى
  ‌Wa Yataja‍‍nn‍‍abuhā A‍‍l-'A‍šqá
  Ən bədbəxt şəxs (və Allahdan qorxmayan), ondan (öyüd-nəsihətdən) uzaqlaşar.
 • 87:12

  الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ
  Al-La‍ḏī Yaṣlá A‍‍n‍‍-N‍‍ā‍‍ra A‍‍l-Ku‍‍b‍‍rá
  O kəs ki, ən böyük oda girəcək və yanacaqdır.
 • 87:13

  ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ
  ṯ‍u‍‍mm‍‍a Lā Yam‍‍ū‍‍tu Fīhā Wa Lā Yaḥyā
  Sonra isə orada nə (həqiqətən,) öləcək və nə də (rahat) yaşayacaqdır.
 • 87:14

  قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ
  Qa‍‍d 'Aflaḥa Ma‍‍n Tazakká
  Həqiqətən, nicat tapdı (o kəs) ki, özünü (fəsadlı əqidələrdən, əxlaqi rəzalətlərdən və çirkin əməllərdən) pak etdi, təkamülə yetişdi və zəkat verdi
 • 87:15

  وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ
  ‌Wa ḏakara A‍‍sma Rabbih‍‍i Faṣallá
  Və öz Rəbbinin adını zikr etdi və namaz qıldı.
 • 87:16

  بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
  Bal Tu'u‍ṯir‍‍ū‍‍na A‍‍l-ḥayāata A‍‍d-Du‍‍n‍‍yā
  Lakin (siz o nicatın sorağına getmirsiniz), əksinə, siz dünya həyatını üstün tutursunuz.
 • 87:17

  وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ
  Wa A‍‍l-'‍‍Ā‍‍ḫiratu ḫayru‍‍n Wa 'A‍‍b‍‍qá
  Halbuki axirət daha xeyirli və daha baqidir.
 • 87:18

  إِنَّ هَـٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ
  'I‍‍nn‍‍a Hā‍ḏā Lafī A‍‍ṣ-ṣuḥufi A‍‍l-'‍‍Ū‍‍lá
  Həqiqətən, bu (deyilənlər: mənəvi paklıq və nicat, öyüd-nəsihət və namaz, dünyanı axirətdən üstün tutma) bütün keçmiş səmavi kitablarda yazılmışdır.
 • 87:19

  صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ
  ṣuḥufi 'I‍‍b‍‍rāh‍‍ī‍‍ma Wa Mūsá
  İbrahimin və Musanın kitablarında.

Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Тот, кто читает эту суру, получит от Аллаха награду, в десять раз превышающую количество слов, составляющих откровения, ниспосланные Аврааму, Моисею и Мухаммаду, да будет мир с ними всеми».

В некоторых преданиях содержится указание на то, что Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и двенадцать Имамов, да будет мир с ними всеми, каждый раз при чтении суры «Аль-Аля» произносили «субхана раббийа-ль-аля» («Пречист мой Господь, Высочайший»).

Имам Али, да будет мир с ним, говорил, что если бы все знали о том, что даёт чтение этой суры, то читали бы её по десять раз в день. Он также говорил, что чтение суры «Аль-Аля» равнозначно чтению Писаний, ниспосланных Моисею и Аврааму, да будет мир с ними обоими (Аль-Хувайзи, «Нур ас-сакалейн». т. 5. с. 533).

Повелитель верующих, да будет мир с ним, согласно одному из преданий, также сказал, что сура «Аль-Аля» была одной из наиболее любимых сур Пророка, да благословит Аллах его и его род (Ат-Табарси, «Маджма аль-байан», т. 10, с. 472).

Имам Садык, да будет мир с ним, сказал: «Всякий верующий, признающий руководство непорочных Имамов, да будет мир с ними всеми, должен читать суры Аль-Джумуа и „Аль-Аля“ во время вечерней молитвы в пятницу, а во время дневной — читать суры Аль-Джумуа и Аль-Мунафикун. Таким образом, он будет подражать примеру Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и Всемогущий Господь дарует ему в награду рай при условии, что и в делах своих он будет следовать установлениям Корана» (Ат-Табарси, «Маджма аль-байан»).

Ayə əlfəcinlərə əlavə edildi
Ayə əlfəcinlərdən silindi