9-ci ayə 176-dən
Dinləmək
Əsli
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
Transliterasiya
‌Wa Līa‍ḫša A‍‍l-La‍ḏ‍ī‍‍na Law Tarakū Min ḫalfihi‍‍m ḏur‍‍r‍‍īyata‍‍n ḍi`āfāan ḫāfū `Alayhi‍‍m Falyattaqū A‍‍l-Lah‍‍a Wa Līaqūlū Qawlāa‍‍n Sadīdā‍‍an
Mirzə Əli Meşkini
Özlərindən sonra (yaş və ya ruhi cəhətdən) zəif övladlar qoyacaqları təqdirdə onların (gələcəyi) barəsində qorxan şəxslər gərək (başqalarının yetimlərinə zülm etməkdən və vəsiyyətlərində öz övladlarının haqqını zay etməkdən də) qorxsun. Buna görə də Allahdan qorxsunlar və (başqalarının yetimləri ilə) doğru-düzgün söz danışsınlar (və malların sərf olunması və vəsiyyət edilməsində ədalətə riayət etsinlər).
Əltafur-Rəhman

Yetim və kimsəsizlərlə necə rəftar etməli? (ayə:9)

Bu mübarək ayədə Mütəal Allah ürəyi rəhmli olan, Allahdan qorxan insanlara müraciət edərək buyurur: «Özlərindən sonra zəif kimsələr (övlad və qeyri-övlad) qoyub gedən şəxslər Allahdan qorxaraq təqvalı olsunlar. (Onları öz yaxınlarına yaxşı-yaxşı tapşıraraq bu haqda) möhkəm söz desinlər (ki, məbada kimsə onların malını mənimsəyə).» Ayənin digər mənası isə budur: «Heç kəs yetim və kimsəsizlərə zülm etməsin. Qorxsunlar ki, bunların da qoyub getdikləri yetimlərə zülm olunar.»

Ayədə işlənən «valyəxşə - qorxsunlar» sözü qohum-əqrəbanı, yoxsulları və miskinləri əskik saymaqdan qorxaraq onlara əzəmətlə baxılıb məhəbbətlə davranılması deməkdir. Bu haqda bir neçə rəvayətə nəzər salaq:
Mərhum Əyyaşi öz kitabında Ali-Samın azad etdiyi qulu Əbdüləladan rəvayət edir ki, o dedi: «İmam Sadiq (ə) mən bir söz demədən danışmağa başlayaraq buyurdu: mən zaləmə səllətallahu aləyhi mən yəzlimuhu au alə aqibihi va aqibi aqibihi — hər kəs zülm etsə, Mütəal Allah onu elə zalım bir şəxsin əlində giriftar edər ki, o da buna, yaxud bunun övladına, yaxud da övladının övladına zülm edər.

Həzrət belə buyurduqda mən öz-özlüyümdə fikirləşdim: necə ola bilər ki, Allah zülm edən şəxsi ona, yaxud onun övladına, yaxud övladının övladına zülm edəcək bir zalımla cəzalandırsın? Mən bunu dilimə gətirməmiş o həzrət buyurdu: Mütəal Allah Qurani-Kərimdə buyurur: valyəxşəl-ləzinə lau təraku min xalfihim... — heç kəs yetim və kimsəsizlərə zülm etməsin. Qorxsunlar ki, bunların da qoyub getdikləri yetimlərə zülm olunar.» («Təfsiri-Əyyaşi», c.1, s.249, hədis:37)

Bu hədisin mislini imam Sadiqin (ə) məşhur səhabəsi olan Hələbi o həzrətdən, o da Əlinin (ə) kitabından nəql etmişdir. («Təfsiri-Əyyaşi», c.1, s.249, hədis:37)

Bu rəvayət həzrət Peyğəmbərdən nəql olunmuş həmin hədisə bənzəyir ki, o həzrət buyurub: «Mən zənə zuniyə bihi — Hər kəs birinin namusuna toxunarsa, onun da namusuna toxunarlar.»

Ayə əlfəcinlərə əlavə edildi
Ayə əlfəcinlərdən silindi