1-ci ayə 200-dən
Dinləmək
Əsli
الم
Transliterasiya
'Alif-Lā‍‍m‍‍-Mī‍‍m
Mirzə Əli Meşkini
Əlif, Lam, Mim. (Bu hərflər Allahla Onun Peyğəmbəri arasında olan rəmzlərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur və heç kəsin onun bənzərini gətirmək qüdrəti yoxdur. Bu kitab Əlifdən (Allahdan) Lam (Cəbrail) vasitəsi ilə Mimə (Muhəmmədə (s)) təlqin olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm və bu cür mütəşabih (neçə cür yozulan, təfsir oluna bilən) ayələri vardır).
Ayə əlfəcinlərə əlavə edildi
Ayə əlfəcinlərdən silindi