1-ci ayə 83-dən
Dinləmək
Əsli
يس
Transliterasiya
Yā -Sīn
Mirzə Əli Meşkini
Ya, Sin. (Bu hərflər Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç kimin onun bənzərini gətirmək qüdrəti yoxdur. Və bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır. Ey, insaniyyətdə yeganə olan kəs,)
Ayə əlfəcinlərə əlavə edildi
Ayə əlfəcinlərdən silindi