1-ci ayə 60-dən
Dinləmək
Əsli
الم
Transliterasiya
'Alif-Lā‍‍m‍‍-Mī‍‍m
Mirzə Əli Meşkini
Əlif, Lam, Mim. (Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bizim kitabımız həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç kimin onun bənzərini gətirmək qüdrəti yoxdur. Bu kitab Əlif (Allah) tərəfindən Lam (Cəbrail) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd (s)) nazil olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm və bu cür mütəşabih ayələri vardır.)
Ayə əlfəcinlərə əlavə edildi
Ayə əlfəcinlərdən silindi