5-ci ayə 286-dən
Dinləmək
Əsli
أُولَـٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ  ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
Transliterasiya
'‍‍Ū‍‍l‍‍ā‍‍'ika `Alá Hudáa‍‍n Mi‍‍n Rabbihi‍‍m Wa '‍‍Ū‍‍l‍‍ā‍‍'ika Humu A‍‍l-Mufliḥ‍‍ū‍‍n‍‍a
Mirzə Əli Meşkini
Məhz onlar (Quranın hidayətindən qabaq) Allahları tərəfindən (fitri və əqli) bir hidayətdədirlər və nicat tapanlar da onlardır (və Quran onları bu məsələlərin arxasınca gələn kamilliklərə hidayət edir. Bu işləri inkar edən kəslərə isə müsbət təsir göstərmir).
Əltafur-Rəhman

Qeyd etdiyimiz sözlərin sonunda bunu da deməliyəm ki, yuxarıda qeyd olunmuş sifətlər hər hansı bir dəstədə, hər hansı bir cəmiyyətdə olsa, Mütəal Allahın buyurduğu kimi, «həqiqətən də, onlar Rəbbləri tərəfindən doğru yola yönəlmiş və xoşbəxt olan
şəxslərdir.»

Bu mübarək ayədə zikr olunmuş səadətə çatan şəxslər haqqında Salman (r.ə) əmirəl-möminin Əliyə (ə) xitabən ərz etdiyi hədislərin birində deyir: «Ya Əbəl-Həsən! Çox az olardı ki, sən peyğəmbərin hüzuruna daxil olarkən o həzrət sənə işarə edərək mənə belə buyurmasın: yə Səlmən, həzə va hizbuhu humul-muflihunə yauməl-qiyəməh — Ey Salman! Qiyamət günü (mənim ümmətimdən həqiqi) xoşbəxt olan kəslər bu və buna tabe olan şəxslərdir!» («Şəvahidut-tənzil», Hakim əl-Həskani, c.1, s.88-92, hədis:107-110)

Ayə əlfəcinlərə əlavə edildi
Ayə əlfəcinlərdən silindi