1-ci ayə 69-dən
Dinləmək
Əsli
الم
Transliterasiya
'Alif-Lā‍‍m‍‍-Mī‍‍m
Mirzə Əli Meşkini
Əlif, Lam, Mim. (Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bizim kitabımız həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç kimin onun bənzərini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Bu kitab Əlifdən (Allahdan) Lamın (Cəbrailin) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd (s)) vəhy olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır.)
Ayə əlfəcinlərə əlavə edildi
Ayə əlfəcinlərdən silindi