7-ci ayə 88-dən
Dinləmək
Əsli
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ  ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي  ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
Transliterasiya
‌Wa 'Awḥayn‍‍ā 'Il‍‍á 'U‍‍mm‍‍i Mūs‍‍á 'An 'Arḍi`‍‍ī‍‍h‍‍i Fa'i‍ḏā ḫifti `Alayhi Fa'alq‍‍ī‍‍hi Fī A‍‍l-Ya‍‍mm‍‍i Wa Lā Ta‍ḫāfī Wa Lā Taḥzan‍‍ī 'I‍‍nn‍‍ā R‍‍ā‍‍dd‍‍ū‍‍h‍‍u 'Ilayki Wa Jā`il‍‍ū‍‍h‍‍u Mina A‍‍l-Mursal‍‍ī‍‍n‍‍a
Mirzə Əli Meşkini
Biz Musanın anasına sirli və sürətli bir şəkildə ilham etdik: «Onu əmizdir, elə ki, ondan ötrü (Fironun adamlarının ondan xəbər tutmalarından) qorxdun, onu (bir sandığın içərisinə qoy və) dəryaya at. Qorxma və qəmgin olma, şübhəsiz, Biz onu sənə qaytararıq və özünü də şəriət sahibi olan peyğəmbərlərdən edərik».
Ayə əlfəcinlərə əlavə edildi
Ayə əlfəcinlərdən silindi