1-ci ayə 88-dən
Dinləmək
Əsli
طسم
Transliterasiya
ṭā-Sī‍‍n‍‍-Mī‍‍m
Mirzə Əli Meşkini
Ta, Sin, Mim. (Bu hərflər Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Və bu kitab həmin hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç bir kəsin onun oxşarını gətirməyə qüdrəti yoxdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır.) And olsun Turi-Sinaya və Məkkəyə, Tuba və Sidr ağaclarına və Muhəmmədə (s) ki,
Ayə əlfəcinlərə əlavə edildi
Ayə əlfəcinlərdən silindi