1-ci ayə 227-dən
Dinləmək
Əsli
طسم
Transliterasiya
ṭā-Sī‍‍n‍‍-Mī‍‍m
Mirzə Əli Meşkini
Ta, Sin, Mim. (Bu hərflər Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur. Amma heç kimin onun bənzərini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır. And olsun Turi-Sinaya, Məkkəyə, and olsun Tuba və Sidr (ağaclarına) və Muhəmmədə (s) ki,)
Ayə əlfəcinlərə əlavə edildi
Ayə əlfəcinlərdən silindi