4-ci ayə 77-dən
Dinləmək
Əsli
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَـٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ  ۖ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا
Transliterasiya
‌Wa Q‍‍ā‍‍la A‍‍l-La‍ḏ‍ī‍‍na Kafar‍‍ū 'In Hā‍ḏ‍ā 'Ill‍‍ā 'Ifkun A‍‍ftar‍‍ā‍‍h‍‍u Wa 'A`ānah‍‍u `Alayhi Qawmun '‍‍Ā‍‍ḫar‍‍ū‍‍na Faqa‍‍d J‍‍ā‍‍'‍‍ū ẓulmāa‍‍n Wa Zūrā‍‍an
Mirzə Əli Meşkini
Kafirlər dedilər: «Bu (Quran), onun (Muhəmmədin (s)) özündən uydurduğu və digər bir dəstənin (yəhudilərin) bunda ona kömək etdikləri yalandan başqa bir şey deyildir». Beləliklə onlar doğrudan da (Peyğəmbərə belə bir nisbət verməklə böyük) bir zülmə və yalana batdılar.
Ayə əlfəcinlərə əlavə edildi
Ayə əlfəcinlərdən silindi