1-ci ayə 98-dən
Dinləmək
Əsli
كهيعص
Transliterasiya
Kāf-Hā-Yā-`Ay‍‍n‍‍-ṣā‍‍d
Mirzə Əli Meşkini
Kaf Ha Ya Ayn Sad. (Mən kifayət edən, hidayət edən, ixtiyar sahibi, alim və vədi doğru olanam. Bu hərflər Allahla Onun Peyğəmbəri arasında rəmzlərdir. Bu kitab həmin həriflərdən təşkil olunmuşdur. Lakin heç kəsin onun kimisini gətirmək qüdrəti yoxdur. Bu kitabın «möhkəm» və bu cür «mütəşabih» ayələri vardır.)
Ayə əlfəcinlərə əlavə edildi
Ayə əlfəcinlərdən silindi