1-ci ayə 99-dən
Dinləmək
Əsli
الر  ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ
Transliterasiya
'Alif-Lā‍‍m‍‍-Rā Tilka '‍‍Ā‍‍y‍‍ā‍‍tu A‍‍l-Kit‍‍ā‍‍bi Wa Qur'‍‍ā‍‍ni‍‍n Mub‍‍ī‍‍n‍‍in
Mirzə Əli Meşkini
Əlif, Lam, Ra. (Mən, hər şeyi görən Allaham. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, amma heç kimin onun kimisini gətirmək qüdrəti yoxdur. Bu kitabın «möhkəm» və bu cür «mütəşabih» ayələri vardır. Bu hərflər Allahla Onun Peyğəmbəri arasında olan rəmzlərdir.) Bu (uca məqamlı) surə, bu kitabın və (özü) aydın (olan) və aydınlıq gətirən Quranın ayələridir və bu (uca məqamlı ayələr), Lövhi-Məhfuzda sabit olan ayələr və həmin Lövhdə olan aydın Quranın ayələridir.
Ayə əlfəcinlərə əlavə edildi
Ayə əlfəcinlərdən silindi