1-ci ayə 43-dən
Dinləmək
Əsli
المر  ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ  ۗ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ
Transliterasiya
'Alif-Lā‍‍m‍‍-Mī‍‍m‍‍-Rā Tilka '‍‍Ā‍‍y‍‍ā‍‍tu A‍‍l-Kit‍‍ā‍‍bi Wa A‍‍l-La‍ḏ‍ī 'U‍‍n‍‍zila 'Ilayka Mi‍‍n Rabbika A‍‍l-ḥaqqu Wa Laki‍‍nn‍‍a 'Ak‍ṯara A‍‍n‍‍-N‍‍ā‍‍si Lā Yu'umin‍‍ū‍‍n‍‍a
Mirzə Əli Meşkini
Əlif, Lam, Mim, Ra. (Mən bilən və görən Allaham. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, amma heç kəsin onun kimisini gətirmək qüdrəti yoxdur. Bu kitabın «möhkəm» və bu cür «mütəşabih» ayələri vardır. Bu hərflər Allahla Onun Peyğəmbəri arasında olan rəmzlərdir.) Bu (surədə olan) ayələr (cəmlənmiş) bu kitabın (və Quranın) ayələridir. [Və ya: (Aləmdə olan) bu (ayələr), bu (yaradılış) kitabın (və yaradılış aləminin) ayələridir.] Və Rəbbin tərəfindən sənə nazil olan haqdır, lakin insanların çoxu (bu ayələri eşitmələrinə və o ayələri görmələrinə baxmayaraq) iman gətirmirlər.
Ayə əlfəcinlərə əlavə edildi
Ayə əlfəcinlərdən silindi