İxlas
 • Meisam Vahid Tammar
  image/svg+xml Basmala in Naskh script. Created by baba66, http://de.wikipedia.org, 2006-03-22 License: cc-by-sa/2.0/de and GFDL
  Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.
 • 112:1

  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
  Qul Huwa A‍‍l-Lah‍‍u 'Aḥa‍‍d‍‍un
  (Ya Peyğəmbər!) De: «Həqiqətən, Allah birdir.
 • 112:2

  اللَّهُ الصَّمَدُ
  ‌ A‍‍lllahu A‍‍ṣ-ṣama‍‍d‍‍u
  Allah böyükdür, hacətlər qibləsidir, elə bir zatdır ki, həqiqəti bəsitdir – mürəkkəb deyildir və ehtiyacsızdır.
 • 112:3

  لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
  ‌La‍‍m Yali‍‍d Wa La‍‍m Yūla‍‍d
  Nə bir kəsi doğmuş və nə bir kəsdən doğulmuşdur (Onun ata və oğul olması mümkün deyil).
 • 112:4

  وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
  ‌Wala‍‍m Yaku‍‍n Lah‍‍u Kufūan 'Aḥa‍‍d‍‍un
  Və heç bir zaman bir kəs (tanrılıqda, xaliqiyyətdə, rübubiyyətdə, ibadətdə və itaətdə) Ona tay olmamışdır».

В одном из преданий рассказывается о том, как Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его род, спросил своих слушателей: «Есть ли среди вас такой, кто за ночь сумеет прочесть одну треть Корана?» Один из присутствовавших спросил у него: «О Посланник Аллаха! Разве это возможно?» Тогда Пророк, да благословит Аллах его и его род, сказал читать эту суру (Ат-Табарси, «Маджма аль-байан», т. 10, с. 561).

Имам Садык, да будет мир с ним, сказал, что тот, кто один раз прочитал эту суру, как будто прочитал треть Корана, Торы, Евангелия и Псалмов (Ас-Садук, «Ат-Таухид», с. 108).

В предании от Имама Бакира, да будет мир с ним, сказано: «Тот, кто читает суры Аль-Фалак, Ан-Нас и „Аль-Ихлас“ во время молитвы витр (одноракатной ночной молитвы), услышит слова: „О раб Божий! Радуйся тому, что Аллах принял твой витр!“»

Однажды Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, спросил Джабира ибн Матама, желает ли тот иметь в путешествии достойнейших спутников и изобилие провианта. Услышав утвердительный ответ, Пророк, да благословит Аллах его и его род, произнёс: «Читай пять сур: Аль-Кафирун, Ан-Наср“, „Аль-Ихлас“, Аль-Фалак и Ан-Нас, а перед началом чтения произноси „бисми-лляхи-р-рахмани-р-рахим“ (1:1)» (Ат-Табарси, «Маджма аль-байан», т. 10, с. 551).

Ayə əlfəcinlərə əlavə edildi
Ayə əlfəcinlərdən silindi