Məsəd
 • Meisam Vahid Tammar
  image/svg+xml Basmala in Naskh script. Created by baba66, http://de.wikipedia.org, 2006-03-22 License: cc-by-sa/2.0/de and GFDL
  Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.
 • 111:1

  تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ
  Tabbat Yad‍‍ā 'Abī Lahabi‍‍n Wa Tab‍‍b‍‍a
  Əbu Ləhəbin hər iki əli kəsilsin, ziyana uğrasın və ölüm olsun ona!
 • 111:2

  مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ
  M‍‍ā 'A‍ġ‍n‍‍á `Anhu Māluh‍‍u Wa Mā Kasa‍‍b‍‍a
  Əsla onun nə mal-dövləti, nə də əldə etdikləri (Allahın əzabını zərrə qədər də ) ondan uzaqlaşdıra bilməz.
 • 111:3

  سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
  Sayaṣlá Nārāa‍‍n‍ā‍‍ta Laha‍‍b‍‍in
  O, tezliklə alovlu (şöləli) oda girəcək və orada yanacaqdır.
 • 111:4

  وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ
  ‌Wa A‍‍m‍‍ra'atuhu ḥa‍‍mm‍‍ālata A‍‍l-ḥaṭa‍‍b‍‍i
  Və onun odun daşıyan zövcəsi də (Cəhənnəm oduna girəcəkdir).
 • 111:5

  فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ
  Fī Jīdihā ḥa‍‍b‍‍lu‍‍n Mi‍‍n Masa‍‍d‍‍in
  Onun boynunda xurma lifindən hörülmüş ip olacaqdır. (O, Peyğəmbərin yolunun üstünə iplə tikanlı çöplər daşıdığına və Peyğəmbərin əleyhinə söz gəzdirdiyinə görə Cəhənnəmdə də əməllərin eynilə təcəssüm olaraq «Zəqqum» ağacının odunlarını odlu zəncirlərlə daşıyacaqdır.)

Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Того, кто читает суру „Аль-Масад“, Аллах не поместит в одно место вместе с Абу Лахабом» (Ат-Табарси, «Маджма аль-байан», т. 10, с. 558).

Имам Садык, да будет мир с ним, сказал: «После того, как прочитаете суру „Аль-Масад“, прокляните Абу Лахаба, ибо он был из числа тех, кто обвинял во лжи Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и считал ложью то, с чем он пришёл от Аллаха» (Ас-Садук, «Саваб аль-амаль», с. 157).

Ayə əlfəcinlərə əlavə edildi
Ayə əlfəcinlərdən silindi